Заходи зі збереження популяцій рукокрилих на території національного природного парку "Пирятинський"
На сьогодні в межах національного природного парку "Пирятинський" зареєстровано 10 видів кажанів . Всі вони занесені до Червоної книги України, тому всебічне їх вивчення та налагодження активного збереження популяцій відповідає завданням національного парку і є актуальним.
Рукокрилі – одна з найуразливіших груп ссавців. Протягом останніх десятиріч відмічено значне скорочення чисельності їх популяцій як в Європі, так і у всьому світі. Серед причин, що обумовили цю ситуацію, головними є три: 1) зменшення кількості придатних сховищ; 2) деградація біотопів; 3) використання пестицидів. У зв'язку з цим в різних країнах проводяться заходи щодо охорони та підтримки популяцій кажанів, в основі яких лежить аналіз головних ризиків їхнього існування.
Кажани, на відміну від багатьох інших дрібних ссавців, не здатні створювати собі сховища: вони використовують "готові" помешкання, створені природою, іншими тваринами або людиною.
Одним із методичних підходів, які використовують для збереження та моніторингу популяцій рукокрилих, є встановлення штучних сховищ (бет-боксів).
Заходи проводяться з метою вивчення угруповань, моніторингу популяцій та збереження рукокрилих на території національного природного парку "Пирятинський" з використанням бет-боксів.
Завдання, які стоять перед науковцями та працівниками національного природного парку:
  1. Виготовити та встановити бет-бокси.
  2. Оцінити рівень заселеності бет-боксів.
  3. Встановити види та чисельність рукокрилих, які використовують бет-бокси.
  4. Порівняти рівень заселеності бет-боксів, встановлених у різних біотопах.
  5. Оцінити ефективність використання бет-боксів для моніторингу рукокрилих в межах НПП.
  6. Провести додаткові дослідження фауни рукокрилих із використанням інших методів (детектори, пошук та обстеження сховищ), тощо.
  7. Залучити шкільну молодь до природоохоронної діяльності.
Календарний план робіт розрахований на період з квітня по вересень 2016 року. Розробниками та відповідальними за виконання Плану заходів є:
Ребров С. В. – аспірант Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, м. Київ;
Годлевська О. В. – к. б. н., старший науковий співробітник Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, м. Київ;
Проценко Ю.В. – к.б.н., зав. науковим відділом НПП "Пирятинський";
Подобайло А.В. – к.б.н., доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
10-12 квітня 2016р. відбулися планові заходи зі збереження популяції рукокрилих на території НПП «Пирятинський»: О. Годлевська, С.Ребров та Р. Потапенко студент ННЦ Інституту біології Київського національного університету імені Тараса Шевченка обстежили території з метою виявлення слідів життєдіяльності кажанів і встановлення бет-боксів.
11 квітня у приміщенні Центру громадського діалогу О. Годлевська прочитала лекцію для учнів на тему «Заходи зі збереження популяції рукокрилих на території НПП «Пирятинський». Потім школярі художньо оформили кажанятники, які встановлять на подвір’ях міських та сільських шкіл. Для учнів було організовано екскурсію екостежкою «Острів Масальський».
12 квітня відбулося встановлення бет-боксів на території Березоворудського парку та школи.
Загальна кількість виготовлених працівниками Парку та встановлених кажанятників становить 30 штук.
 
Відділ рекреації та екоосвіти національного природного парку "Пирятинський"
фото О.Годлевської
Автор фото О.Годлевська
фото О.Годлевської 2
Автор фото О.Годлевська
фото О.Годлевської 3
Автор фото О.Годлевська
фото О.Годлевської 4
Автор фото О.Годлевська
фото О.Пономаренко
Автор фото О.Пономаренко
фото О.Пономаренко 2
Автор фото О.Пономаренко
фото О.Пономаренко 3
Автор фото О.Пономаренко
фото О.Пономаренко 4
Автор фото О.Пономаренко
фото С.Реброва
Автор фото С. Ребров